Wissta 2017

- Najtańsze oprogramowanie branżowe na rynku spożywczym w Polsce.
- Oprogramowanie inne niż wszystkie. Napisane przez praktyków dla praktyków!
- Zgodne z aktualnymi wymaganiami służb kontrolnych (Inspekcja Weterynaryjna, IJHARS, Sanepid).
- Innowacyjne, idealne dla małych firm z sektora spożywczego (zwłaszcza mięsnego).
- Komunikatywny, używa wyłącznie słownictwa branżowego.
- Tworzy rzeczywiste ceny wyrobu na każdym etapie jego powstawania.
Masz działalność w sektorze spożywczym?
Ten program jest dla Ciebie!


KOMENTARZ... rynek artykułów spożywczych jest coraz bardziej wymagajacy. Tu ścierają sie interesy przeróżnych grup produkcyjnych i handlowych. Coraz gorzej z rentownością małych przedsiebiorstw, produkujących na potrzeby lokalnego rynku. Z jednej strony następuje ograniczenie ich rynków przez politykę cenową dużych zakładów, z drugiej próby narzucania wysokich standardów, które w praktyce wykluczają ich z konkurencji. Jednak małe zakłady produkcyjne sektora spożywczego mają ogromny potencjał produkcyjny i twórczy! Po wprowadzeniu niezbędnych rozwiązań informatycznych, będą mogły bez przeszkód konkurować z innymi na ich własnych rynkach zbytu.
Między innymi do tego został stworzony ten program ...
Dobrze znamy ten przemysł. Pracowaliśmy w nim na wielu stanowiskach.
Jesteśmy w stanie dopasować się do realiów każdego zakładu.
Po prostu jesteśmy praktykami.
Jesteśmy przekonani, że ten program sprawdzi się w Państwa firmie !